ThyssenKrupp - oferta szyny
czarna linia

 

Firma ThyssenKrupp GfT posiada w swojej ofercie nowoczesne rozwiązania dla systemów szynowych publicznego transportu miejskiego.

 

Wymagania stawiane torowiskom w zakresie bezpieczeństwa oraz tłumienia hałasu i drgań doprowadziły do powstania nowoczesnych systemów nawierzchni tramwajowych.

W ofercie firmy ThyssenKrupp GfT znajdują się takie rozwiązania jak:

 

 

 

RHEDA CITY

 

           

System Rheda City został specjalnie zaprojektowany z myślą o ruchu miejskim i jest szczególnie efektywny jeśli chodzi o ruch tramwajowy. Rheda City zapewnia doskonały komfort jazdy oraz wysoki poziom bezpieczeństwa. Zabudowa torowiska, stanowiąca warstwę od poziomu górnej powierzchni podpór szynowych do poziomu powierzchni główek szyn, wykonywana jako zabudowa:

 • sztywna betonowa - z betonu cementowego,
 • sztywna bitumiczna - z betonu asfaltowego, z ewentualną warstwą asfaltu twardolanego,
 • podatna - z humusu z porostem roślinnym lub z zasypki z kruszywa.

Prosta struktura i niewielka wysokość gwarantują doskonałą pozycję toru oraz zapewniają maksimum bezpieczeństwa.

 

Korzyści wynikające z zastosowania systemu Rheda City:

·      prosta, przejrzysta konstrukcja

·      zgodność z poziomem ulicy

·      duża precyzja prowadzenia i geometrii toru

·      określona elastyczność toru poprzez stosowanie wstępnie zmontowanych elementów

·      ciągłe lub punktowe podparcie szyn

·      wysoki poziom bezpieczeństwa oraz wysoka trwałość

·      montaż toru przy użyciu prostych narzędzi i maszyn

 

 

 

03 

 

 

 


Przekrój torowiska  RHEDA CITY: odmiana ze sztywną zabudową bitumiczną warianty w zależności od profilu szyny:

1 – strona lewa profil 59 Ri1, strona prawa profil 60 Ri1;

2 - uszczelnienie główki szyny masą zalewową;

3 - przytwierdzenie szyn z elastyczną przekładką podszynową;

4 - wkładki gumowe do komór łubkowych;

5 - podkład blokowy typu TB/2B o długości 2,0 m;

6 - osłona przytwierdzenia stosowana opcjonalnie;

7 - zabudowa torowiska

8 - podbudowa torowiska w postaci płyty betonowej;

9 - warstwa ochronna z kruszywa;

10 - śruby regulacyjne (usuwane po wylaniu masy betonowej podbudowy);

11 - podpórki stalowe pod śruby regulacyjne.

 

Przekrój torowiska  RHEDA CITY: odmiana z podatną zabudową:

1 – szyna S49

2 – profil podszynowy

3 – osłona przytwierdzenia

4 – kołnierz elastomerowy

5 – elastyczna otulina stopki szyny

6 – mocowanie W-14

7 – śruby regulacyjne (usuwane po wylaniu masy betonowej)

8 – ograniczenie torowiska

9 – C30/37 konstrukcja betonowa

10 – podpórki stalowe (pozostają  w podbudowie)

11 – warstwa ochronna z kruszywa

12 – drenaż (jeśli konieczny)

  

 

RAILFLEX

 

 

RAILFLEX dzięki celowo uformowanym i właściwie zwymiarowanym elementom z tworzywa sztucznego przy stopie, w komorach i wokół rozpórek szyn tworzy elektryczną oraz elastyczną izolację szyny od jej otoczenia. W konstrukcji torowiska można stosować różne typy szyn a pozostałe elementy się do nich dopasowuje. Szyny są połączone ze sobą za pomocą przykręcanych do szyjki poprzeczek, które dodatkowo zapewniają odpowiedni prześwit toru oraz go stabilizują. Szyny i poprzeczki są otoczone izolacją, dlatego też tor w systemie RAILFLEX może posłużyć do pozyskania terenów zielonych.

Ze względu na prosty i szybki montaż system jest korzystny dla firmy budowlanej ale również dla przedsiębiorstwa komunikacyjnego jako użytkownika torów:

 • - prostota wymiany szyn
 • - szyny i elementy z tworzywa mogą zostać ponownie wykorzystane
 • - duża dokładnością ustawienia toru
 • - elastyczność toru wpływająca na komfort jazdy
 • - zmniejszenie hałasu i wibracji

 

Warianty zabudowy systemu RAILFLEX:

·      nawierzchnia asfaltowa

·      nawierzchnia z kostki brukowej               

·      nawierzchnia trawiasta

 

 

 

 

Warstwa wierzchnia - asfalt

 

  1. 150 mm warstwa nośna – beton B35
  2. Szyna rowkowa 180 mm
  3. Elastyczny profil płaszcza na stopę
  4. 10-30 mm podlew pod stopę szyny – bitumiczny lub podlew Minex grout
  5. Poprzeczka ThyssenKrupp
  6. Elastyczna osłona poprzeczki 40x65
  7. 110-1130 mm beton płynny B25
  8. 40/47 mm pośrednia warstwa asfaltu
  9. 40 mm warstw wierzchnia
  10. Elastyczne, izolujące elektrycznie, wkładki w komorę szyny
   1. Zewnętrzne
   2. wewnętrzne
  11. Bitumuczny zalew fugi

 

Szczegół mocowania szyny

 

 


 

 

Warstwa wierzchnia – kostka brukowa

 

 

  1. 150 mm warstwa nośna – beton B35
  2. Szyna rowkowa 180 mm
  3. Elastyczny profil płaszcza na stopę
  4. 10-30 mm podlew pod stopę szyny – bitumiczny lub podlew Minex grout
  5. Poprzeczka ThyssenKrupp
  6. Elastyczna osłona poprzeczki 40x65
  7. 110-1130 mm beton płynny B25
  8. 20 mm zaprawy
  9. 60 mm kostka brukowa
  10. Elastyczne, izolujące elektrycznie, wkładki w komorę szyny
   1. Zewnętrzne
   2. wewnętrzne
  11. Bitumuczny zalew fugi

 

 

Szczegół mocowania szyny

 

Warstwa wierzchnia – trawa

 

 

 

  1. 250 mm warstwa nośna – beton B35
  2. Szyna rowkowa 150 mm
  3. Elastyczny profil płaszcza na stopę
  4. 10-30 mm podlew pod stopę szyny – bitumiczny lub podlew Minex grout
  5. Poprzeczka ThyssenKrupp
  6. Elastyczna osłona poprzeczki 40x65
  7. Kruszywo
  8. Humus
  9. Trawa
  10. Elastyczne, izolujące elektrycznie, wkładki w komorę szyny
   1. Zewnętrzne
   2. wewnętrzne
  11. Bitumuczny zalew fugi

 

Szczegół mocowania szyny

 

 

FLÜSTERSCHIENE(szyna w otulinie)

 

System Flüsterschiene przeznaczony jest do wykonania ciągłego, sprężystego mocowania szyn do podłoża betonowego.  Elastyczne podparcie szyny jest bezpodsypkową konstrukcją nawierzchni torowej, która zmniejsza hałas i wibracje pochodzące od przejeżdżających pojazdów szynowych oddziaływujących niekorzystnie na otoczenie linii transportu szynowego dzięki pionowemu i bocznemu podparciu szyn. Zalecanym obszarem zastosowań są torowiska w pobliżu zabytkowych budowli. Generalną zasadą działania jest brak bezpośredniego styku pomiędzy podstawą szyny a podkładem uzyskiwany dzięki specjalnemu sprężystemu i elastycznemu podparciu szyny (tj. zawieszeniu szyny w specjalnym elastomerowym kołnierzu izolującym). Rozwiązanie techniczne Flüsterschiene oraz dobór materiału do produkcji profili elastomerowych skutecznie izoluje otoczenie od drgań i hałasu oraz zabezpiecza od tzw. prądów błądzących.

 

 

 

 

Zestaw materiałów Flüsterschiene:

 

 • Szyna w otulinie

Szyna jest zawieszona na dwóch profilach elastomerowych zewnętrznym i wewnętrznym oraz profilem podkładkowym tworzącym dodatkową zamkniętą szczelinę powietrzną. Szyna razem z profilami elastomerowymi jest zamocowana w obudowie i spięta odpowiednio sprężoną śrubą dociskową osadzoną w tulei izolującej. Dodatkowo otwory wywiercone w szynie na śruby dociskowe są izolowane od śruby wstawka izolacyjną.

 

 • Elementy do mocowania szyn

Płyty kleszczące dociskane śrubami pomocniczymi do płyty podkładkowej z blachy stalowej o grubości 3 mm oraz trzpienie gwintowane kotwiące szynę do podbudowy toru.

 

 • Ortec Grout typ 4 lub Betec 140 lub Minex Grout

Zaprawa podlewowa mocująca szynę w otulinie na całej długości do podbudowy oraz służąca do wklejania trzpieni gwintowanych w betonową podbudowę.

 

 • Ortec Pur

Klej do sklejenia czołowego profili elastomerowych na połączeniach szyn w otulinie oraz do mocowania profili elastomerowych do szyny i obudowy.

 

 

 

RHEDA 2000®

           

RHEDA 2000® jest monolitycznym systemem bezpodsypkowym, który można stosować na wszystkich typach podłoża, może on być układany zarówno na gruncie, moście czy też w tunelu. Elementami składowymi tego systemu są; szyny, dwublokowe podkłady betonowe z dźwigarami kratowymi, elastyczne przytwierdzenie szyn, betonowa warstwa nośna oraz dodatkowo hydraulicznie związana warstwa nośna wykonana z chudego niezbrojonego betonu.
System RHEDA 2000® i pokrewne systemy z rodziny RHEDA zostały zastosowane w ponad 10 krajach na długości ponad 2.600 km oraz w ponad 150 rozjazdach.

Do zalet systemu należą:
 • Optymalizacja kosztów oraz niezawodności poprzez wykorzystanie wysokiej jakości prefabrykowanych betonowych podkładów w krytycznej strefie podparcia szyny
 • Duża precyzja wykonania geometrii toru poprzez zastosowanie prefabrykowanych podkładów betonowych
 • Możliwość dostosowania do wszystkich rodzajów konstrukcji i podłoża poprzez wylewaną na budowie warstwę nośną toru
 • Niezawodność będąca wynikiem rozwoju technologicznego betonowej warstwy nośnej toru dla różnorodnych warunków klimatycznych i standardów betonu
 • Elastyczny, łatwy proces instalacji oparty na prostych powtarzalnych czynnościach, zarówno dla ręcznego jak i automatycznego sposobu postępowania


Rheda 2000 pic1

Rheda 2000 pic2
Rheda 2000 pic3
Nawierzchnia bezpodsypkowa systemu RHEDA 2000® z zintegrowanymi w betonowej płycie dwublokowymi podkładami B 355, na życzenie klienta może zostać dostosowana do każdego rodzaju szyn Vignole'a, różnych przytwierdzeń oraz dowolnej geometrii toru. System ten umożliwia również wykonywanie rozjazdów i stref przejściowych w tej samej technologii.

System RHEDA 2000® może być stosowany do prędkości 300-350 km/h, przy maksymalnej przechyłce równej 180 mm. Producentem Systemu RHEDA 2000® jest firma RAL.ONE GmbH. Dystrybucję na terenie Polski prowadzi ThyssenKrupp GfT Polska. System posiada świadectwo dopuszczenia wydane przez UTK.


 

 

czarna linia
Copyright © 2008 by ThyssenKrupp GfT Polska